top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ::
  ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2559 แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 23 คน ดังไฟล์ที่แนบนี้ และ ให้ผู้มีชื่อตามประกาศ รายงานตัวที่ ห้อง BLN1 อาคารห่วงวิทยาคาร โรงเรียนปทุมวิไล ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.30 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

>> ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
  2016-03-24 15:49:23 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]