top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ::
  ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 และมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2559 นั้น จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังไฟล์ที่แนบนี้ และให้ผู้มีชื่อตามประกาศ รายงานตัวที่ ห้อง BLN 1 อาคารห่วงวิทยาคาร ในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

>> ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ สสวท
>> ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)
>> ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ สสวท
>> ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษทางภาษา ICEP
>> ผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษการกีฬา
  2016-03-09 22:59:50 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]