top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ::
 โรงเรียนปทุมวิไลมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนในโครงการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการห้องเรียนพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้

-> รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- โครงการห้องเีรียนพิเศษMini English Program (MEP) รับนักเรียน 30 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับนักเรียน 36 คน

-> รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- โครงการห้องเีรียนพิเศษทางภาษา Intensive Communicative English Program (ICEP) รับนักเรียน 36 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รับนักเรียน 36 คน
- โครงการห้องเรียนพิเศษการกีฬา รับนักเรียน 36 คน

รับใบสมัคร ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมวิไล

รับสมัครวันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 112 อาคาร 1 โรงเรียนปทุมวิไล

>> ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
  2016-02-02 05:25:41 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]