top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: เลื่อนกำหนดการจัดงาน “P.W.Law life for plus++2012” ::
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมวิไล มีกำหนดการจัดงาน "P.W. Law life for plus ++ 2012" เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการสร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมทนายรุ่นเยาวน์ และนายอำเภอน้อย

โดยมีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 (เลื่อนจากวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555) ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล

โดยมีรายละเอียดังไฟล์ที่แนบมานี้
>> กำหนดการจัดงาน
>> รายละเอียดกิจกรรมตอบปัญหากฎหมาย และความรู้รอบตัว
>> กติกาและการประกวดวงดนตรี
  2012-10-15 15:35:05 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]