top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ::
 กำหนดการวันสอบธรรมศึกษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

- ดาวน์โหลดเอกสารนักธรรมชั้นตรี
>> ข้อสอบปี 2550
>> ข้อสอบปี 2551
>> ข้อสอบปี 2552
>> ข้อสอบปี 2553
>> ข้อสอบปี 2554
>> ข้อสอบปี 2555
>> ข้อสอบปี 2556
>> ข้อสอบปี 2557
>> โครงสร้างเรียงความแก้กระทู้ธรรรม
>> ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรรม
>> พุทธภาษิต

- ดาวน์โหลดเอกสารนักธรรมชั้นโท
>> ข้อสอบปี 2550
>> ข้อสอบปี 2551
>> ข้อสอบปี 2552
>> ข้อสอบปี 2553
>> ข้อสอบปี 2554
>> ข้อสอบปี 2555
>> ข้อสอบปี 2556
>> โครงสร้างเรียงความแก้กระทู้ธรรรม
>> ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรรม
>> พุทธภาษิต

- ดาวน์โหลดเอกสารนักธรรมชั้นเอก
>> ข้อสอบปี 2550
>> ข้อสอบปี 2551
>> ข้อสอบปี 2552
>> ข้อสอบปี 2553
>> ข้อสอบปี 2554
>> ข้อสอบปี 2555
>> ข้อสอบปี 2556
>> โครงสร้างเรียงความแก้กระทู้ธรรรม
>> ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรรม
>> พุทธภาษิต
  2015-12-01 00:07:29 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]