top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558 ::
 ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อยกย่อง และเผยแพร่เกียรติคุณของแม่ ที่มีบทบาทต่อครอบครัว บัดนี้ผลการพิจารณาแม่ดีเด่นเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อแม่ดีเด่น ประจำปี 2558 ประเภทต่าง ๆ ร่วม 13 คน ดังประกาศที่แนบมานี้

>> ประกาศผลการคัดเลือก
  2015-08-10 18:39:20 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]