top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2558 โดยมีตารางสอบสำหรับแต่ละระดับชั้น ดังนี้
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.1, ม.3, และ ม.6 วันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2558
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.2, ม.4 และ ม.5 วันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม 2558


- สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มีสอบในวันใด ให้หยุดทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้าน
  2015-07-08 01:40:11 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]