top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอนคหกรรมศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดิอน และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่เริ่มทำสัญญา - 30 กันยายน 2558

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียนปทุมวิไล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 29 มิถุนายน 2558
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 30 มิถุนายน 2558

โดยมีรายละเอียดและใบสมัครดังไฟล์ที่แนบมานี้

>> ดาวน์โหลดรายละเอียด
  2015-06-22 17:23:30 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]