top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนปทุมวิไล ::
  โรงเรียนปทุมวิไล มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนปทุมวิไล ประจำปีการศึกษา 2558 กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงบประมาณ โรงเรียนปทุมวิไล กำหนดเปิดซองในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด
  2015-04-27 13:30:10 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]