top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร วันที่ 31 มีนาคม 2558 ::
 
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร

07.30-08.00 น. รายงานตัว
08.00-09.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับตัวหลังจบการศึกษา โดย นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล
09.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ
- นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
- นายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล กล่าวรายงาน และ เชิญท่านประธานมอบโล่เยาวชนคนดีศรีปทุมวิไล มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท
12.00 น. นักเรียนพบครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม
13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

   
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]