top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ "สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล" ประจำปีการศึกษา 2558 ::
  ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าปทุมวิไล จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้วยกีฬาฟุตบอล "สิงห์ปทุมวิไล" ประจำปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าโครงการนี้เป็นจำนวนมาก และโรงเรียนปทุมวิไล ได้ดำเนินการคัดเลือกไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านกีฬาฟุตบอลเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนตามรายชื่อท้ายประกาศนี้ จะได้เข้าโครงการพัฒนากีฬาของโรงเรียน และเข้าเรียนในโรงเรียนปทุมวิไล

>>ดาวน์โหลดรายชื่อ
  2015-03-24 10:15:06 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]