top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: การขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ ปีการศึกษา 2558 ::
  นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ รายใหม่ สามารถลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ กยศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2558 และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งชื่อ และพาสเวิร์ด แก่งานแนะแนวที่ห้อง 425 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2558

สำหรับนักเรียนผู้กู้รายเก่า ให้แจ้งยืนยันการขอกู้ต่อทางเว็บไซต์ กยศ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 20 มิถุนายน พร้อมทั้งส่งแบบคำขอกู้เงินที่งานแนะแนว ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2558

>> ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบงาน ระบบการให้กู้ยืมผ่านอินเตอร์เน็ต(e-Studentloan)
  2015-03-13 09:03:22 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]