top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: การรับนักเรียนชั้น ม.4 (ม.3 เดิมใช้สิทธิ์ต่อ ม.4) ประจำปีการศึกษา 2558 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม) ดังนี้

- 24 ก.พ. 2558 เป็นต้นไป : รับใบสมัคร
- 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 2558 : ยื่นรับสมัคร ณ ห้องทะเบียนวัดผล
- 5 มี.ค. 2558 : นักเรียนที่ยื่นใบสมัคร และมีผลการเรียนต่ำกว่า 2.00 แต่มากกว่า 1.50 สอบคัดเลือก วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
- 9 มี.ค. 2558 : ประกาศผล
- 15 มี.ค. 2558 : รายงานตัว ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
กำหนดเปิดซองในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

>>ดาวน์โหลดรายละเอียด
href="http://www.pw.ac.th/main/news/file/123_2.pdf">>>ตัวอย่างใบสมัคร
  2015-02-26 21:43:49 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]