top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ผังแบบทดสอบ และ ตารางสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 ::
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีกำหนดจัดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 และ O-NET ระดับชั้น ม.6 ในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2558 โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลด ผังแบบทดสอบ และ ตารางสอบได้ที่นี่

>> ผังแบบทดสอบ O-NET ม.3
>> ผังแบบทดสอบ O-NET ม.6
>> ตารางสอบ O-NET ม.3
>> ตารางสอบ O-NET ม.6
  2014-12-25 14:25:35 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]