top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ::
  โรงเรียนปทุมวิไล มีกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กรกฎาคม 2557 โดยมีตารางสอบสำหรับแต่ละระดับชั้น ดังนี้

>> ตารางสอบระดับชั้น ม.1 และ ม.2 วันที่ 15 และ 16 ก.ค. 2557
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.3 วันที่ 17 และ 22 ก.ค. 2557
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 วันที่ 17 18 และ 21 ก.ค. 2557
โดยนักเรียนที่ไม่มีสอบในช่วงวันดังกล่าว ให้ทบทวนบทเรียน และเตรียมการสอบอยู่ที่บ้าน
  2014-07-01 22:31:12 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]