top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 :: 2018-05-09 00:00:00
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่คนสวนโรงเรียนปทุมวิไล :: 2018-05-08 15:23:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ :: 2018-05-02 19:35:46
ตารางสอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 :: 2018-04-25 17:46:34
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา :: 2018-04-23 19:32:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ :: 2018-04-20 16:06:22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนปทุมวิไล :: 2018-04-09 16:28:20
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2561 :: 2018-04-09 08:34:11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ธุรการ(การเงิน) โรงเรียนปทุมวิไล :: 2018-04-05 16:30:22
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 :: 2018-04-04 20:41:51
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 :: 2018-04-03 21:00:11
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ 4 อัตรา : Foreign Teachers Urgently Required :: 2018-04-03 17:05:12
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา :: 2018-03-23 18:33:45
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนปทุมวิไล :: 2018-03-22 19:49:38
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 :: 2018-03-16 00:00:00
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 :: 2018-03-14 20:35:39
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(การเงิน) โรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 1 อัตรา :: 2018-03-12 19:30:42
ประกาศผลการเรียน 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 :: 2018-03-12 18:33:40
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 :: 2018-02-20 16:55:46
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค และนัดหมายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2561 :: 2018-02-20 16:40:36
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป ปีการศึกษา 2561 :: 2018-02-08 17:28:38
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 หลักสูตรเน้นความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 :: 2018-02-08 15:44:42
สโมสรโรงเรียนปทุมวิไล เปิดรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล :: 2018-01-30 17:32:39
โรงเรียนปทุมวิไลเป็นศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 :: 2018-01-25 10:37:26
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล :: 2017-12-25 16:23:32
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2560 :: 2017-12-21 14:16:33
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน :: 2017-12-14 16:34:24
ขยายเวลารับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ :: 2017-11-24 15:07:13
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ :: 2017-11-14 14:05:18
ประกวดราคาจ้างส่งเสริมวินัย และรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) :: 2017-10-24 16:07:21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ :: 2017-10-16 12:50:23
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ :: 2017-10-05 16:32:46
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-09-28 16:32:50
กำหนดการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-08-24 20:34:43
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 :: 2017-08-24 18:25:40
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยที่มีผลงานดีเด่น จ.ปทุมธานี ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐ :: 2017-08-11 14:25:34
ประกาศการผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-08-10 16:22:33
รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน :: 2017-07-14 17:38:51
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560 :: 2017-06-26 16:23:41
ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-05-01 20:15:44
กำหนดการกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 21, 25 - 28 เมษายน 2560 :: 2017-04-17 20:28:38
ประกาศรายชื่อสำหรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-04-17 19:23:29
โรงเรียนปทุมวิไลเป็นศูนย์โครงการฝึกอบรมครูขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระดับ มัธยมศึกษาต้น และ ประถมศึกษา :: 2017-04-16 14:35:29
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-04-05 16:26:44
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-04-04 19:24:36
ประกาศการใช้ห้องสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 :: 2017-03-31 11:16:24
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-03-31 07:05:04
ประกาศสอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2560 :: 2017-03-28 18:37:49
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-03-10 06:42:33
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-03-09 07:17:12
กำหนดการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 :: 2017-02-20 00:00:00
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2 และสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 :: 2017-02-20 00:00:00
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-01-25 10:29:22
งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 30 - 31 มกราคม 2560 :: 2017-01-24 17:38:25
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน) ของโรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3) :: 2017-01-20 13:30:28
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน) ของโรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 1 อัตรา :: 2017-01-04 00:00:00
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก บุคคลดีเด่นของสมาคม/ชมรมผู้ปกครองและครู ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 :: 2016-12-19 18:38:42
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2559 :: 2016-12-16 18:48:53
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนปทุมวิไล :: 2016-12-13 17:22:37
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา สนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙ :: 2016-11-14 17:35:48
การสอบราคาขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ :: 2016-10-25 17:26:34
กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายพุทธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 :: 2016-10-08 12:34:20
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 :: 2016-09-22 16:22:06
กำหนดการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 :: 2016-08-24 19:35:39
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2559 :: 2016-08-24 19:47:34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :: 2016-07-07 17:44:28
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 :: 2016-06-30 07:08:00
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :: 2016-06-27 19:25:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :: 2016-06-20 16:31:26
ระเบียบการจัดประกวดโฟล์คซอง "24 มิถุนา รำลึกถึงคุณค่าประชาธิปไตย" :: 2016-06-13 09:40:29
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :: 2016-06-07 17:48:47
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนปทุมวิไล :: 2016-06-07 16:51:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ ::
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนปทุมวิไล :: 2016-05-27 17:47:41
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา :: 2016-05-26 22:02:41
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) :: 2016-05-26 21:37:48
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งประชาสัมพันธ์โรงเรียนปทุมวิไล :: 2016-05-26 20:31:45
ผลการจัดห้องเรียน และสายการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 :: 2016-05-02 21:32:11
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน) :: 2016-04-19 18:31:23
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน) :: 2016-04-08 17:25:40
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 :: 2016-04-03 09:03:31
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 :: 2016-04-01 21:09:46
ประกาศการใช้ห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 :: 2016-03-25 21:37:45
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 :: 2016-03-24 15:49:23
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 :: 2016-03-09 22:59:50
การคัดตัวนักกีฬาฟุตบอล "สิงห์ปทุมวิไล" ปีการศึกษา 2559 :: 2016-03-08 21:59:51
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนชั้น ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2559 :: 2016-03-03 21:36:48
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 23 - 26 และ 29 กุมภาพันธ์ 2559 :: 2016-02-23 00:00:00
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 :: 2016-02-02 05:25:41
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ :: 2015-12-04 15:49:28
กำหนดการดำเนินการวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558 :: 2015-12-04 13:16:13
เชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :: 2015-12-03 08:22:08
ผลการประกวด/แข่งขันกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ :: 2015-12-02 20:42:29
การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ที่มีผลงานดีเด่น จ.ปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2558 :: 2015-11-27 08:12:23
บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2558 :: 2015-11-26 11:18:18
เกณฑ์การประกวดคำขวัญ และ ภาพยนตร์สั้น ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในโรงเรียน :: 2015-11-26 01:10:34
กำหนดการวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 :: 2015-12-01 00:07:29
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ :: 2015-11-18 00:00:00
กำหนดการจัดกิจกรรมค่ายพุทธรรม ปีการศึกษา 2558 :: 2015-09-26 08:41:26
การทดสอบวิชาความถนัดทัวไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2559 :: 2015-09-02 09:36:28
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ระหว่างวันที่ 14 - 17 และ 21 กันยายน 2558 :: 2015-08-31 08:50:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ :: 2015-08-27 15:41:30
สอบราคาจ้างบริษัทเพื่อจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 :: 2015-08-25 18:36:47
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ :: 2015-08-20 10:19:19
สอบราคาขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง :: 2015-08-13 19:12:28
ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำปีการศึกษา 2558 :: 2015-08-10 18:39:20
สอบราคาจ้างบริษัทเพื่อจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 :: 2015-08-08 13:19:29
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ PFLSC 2015 :: 2015-07-25 12:38:23
สอบราคาขอซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง :: 2015-07-24 16:24:48
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และ วันอาเซียน ประจำปี 2558 :: 2015-07-22 12:45:00
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ :: 2015-07-16 17:27:47
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 :: 2015-07-08 01:40:11
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอนคหกรรมศาสตร์ศึกษา 1 อัตรา :: 2015-06-22 17:23:30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนปทุมวิไล :: 2015-06-05 16:47:39
รับสมัครครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ :: 2015-06-02 15:46:36
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา :: 2015-05-29 19:34:22
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองนักกีฬาโรงเรียน ในการดำเนินการย้ายนักเรียนเข้าชั้นเคลื่อน :: 2015-05-08 11:33:16
ผลการจัดห้องเรียน และสายการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 :: 2015-05-04 18:28:44
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนปทุมวิไล :: 2015-04-27 13:30:10
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 :: 2015-04-03 00:00:00
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 :: 2015-04-02 10:21:08
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร วันที่ 31 มีนาคม 2558 ::
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ "สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล" ประจำปีการศึกษา 2558 :: 2015-03-24 10:15:06
ประกาศผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนปทุมวิไล :: 2015-03-19 19:03:17
การขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ ปีการศึกษา 2558 :: 2015-03-13 09:03:22
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 (นักเรียนชั้น ม.3 เดิม) :: 2015-03-08 21:39:11
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ :: 2015-03-05 18:47:25
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ :: 2015-03-05 00:27:00
การรับนักเรียนชั้น ม.4 (ม.3 เดิมใช้สิทธิ์ต่อ ม.4) ประจำปีการศึกษา 2558 :: 2015-02-26 21:43:49
สอบราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ขุดลอกท่อระบายน้ำทิ้ง และ ซ่อมพื้นลานสนามเทเบิลเทนนิส / งานรื้อถอน งานเดินท่อน้ำดี งานเหล็กเสริมคอนกรีต ประจำปีการศึกษา 2558 :: 2015-02-23 18:18:39
การเปิดรับคัดตัวนักเรียนเข้าโครงการฟุตบอลของโรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2558 :: 2015-02-20 19:32:41
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 :: 2015-02-08 19:14:22
สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ จำนวน 2 หลัง ประจำปีการศึกษา 2557 :: 2015-01-23 17:24:32
ผังแบบทดสอบ และ ตารางสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 :: 2014-12-25 14:25:35
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 :: 2014-12-20 10:17:40
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น :: 2014-12-02 22:51:27
รายชื่อพ่อดีเด่นประจำปี 2557 :: 2014-12-02 21:50:10
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น :: 2014-11-11 17:23:33
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง จำนวน 2 หลัง :: 2014-11-07 19:11:05
สอบราคาขอซื้อเครื่องครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล :: 2014-10-27 16:20:04
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง :: 2014-10-21 12:17:04
เลื่อนการติว PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ออกไปโดยไม่มีกำหนด :: 2014-10-21 10:05:20
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 3 อัตรา :: 2014-10-06 08:02:40
กำหนดการหลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 :: 2014-09-17 08:58:08
กำหนดการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่วิทย์ :: 2014-09-17 08:50:05
กำหนดการจัดค่ายพุทธธรรม ประจำปี 2557 :: 2014-09-12 12:58:07
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2557 :: 2014-09-02 18:14:05
รับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง :: 2014-07-22 14:45:25
โครงการ"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 :: 2014-07-18 20:43:32
ประกาศผลการสอบธรรมสนามหลวง :: 2014-07-07 07:27:07
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 :: 2014-07-01 22:31:12
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบ ICT สู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2557 :: 2014-06-27 20:10:20
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อปรับปรุงสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2557 :: 2014-06-17 18:07:00
กิจกรรมงาน "82 ปี วันที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย 24 มิ.ย. 2475" :: 2014-06-05 14:26:10
สอบราคาขอซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ :: 2014-06-04 00:00:00
ผลการจัดห้องเรียน และสายการเรียน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 :: 2014-05-03 21:40:00
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 :: 2014-05-01 13:28:00
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 :: 2014-04-20 14:55:01
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป และเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2557 :: 2014-04-03 08:00:04
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป เขตพื้นที่บริการ และเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2557 :: 2014-04-02 11:22:00
สอบราคาซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2557 (แก้ไข) :: 2014-03-31 11:06:00
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 :: 2014-03-23 18:51:06
รับสมัครพนักงานทั่วไป 1 อัตรา :: 2014-03-22 21:05:00
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :: 2014-03-06 08:50:00
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ :: 2014-03-06 08:40:00
รับสมัครบรรณารักษ์ :: 2014-03-05 09:23:20
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ :: 2014-03-04 16:53:06
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2557 :: 2014-02-06 17:54:35
รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา :: 2014-02-04 15:00:06
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 :: 2014-02-01 16:43:07
ตารางการติว O-NET สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 :: 2014-01-22 08:25:08
กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ :: 2014-01-12 17:20:22
กำหนดการเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 :: 2014-01-06 14:30:00
เชิญชวนฟังการแสดงธรรม ณ ศาลาวิชชาลัย วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 :: 2013-12-23 00:00:00
กิจกรรม "เปิดลานความรู้สู่ประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2556" วันที่ 6 ธันวาคม 2556 :: 2013-12-05 08:05:00
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 16 - 23 ธ.ค. 2556 :: 2013-11-29 20:14:07
โครงการ "สรุปเข้มฯ ครั้งที่ 10" เพื่อเตรียมสอบ Admission โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :: 2013-11-20 19:50:04
รายชื่อครูโรงเรียนปทุมวิไลผู้ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 :: 2013-11-20 19:27:05
กำหนดการวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2556 :: 2013-11-20 08:25:20
งานศิษย์เก่า "ปทุมวิไลสังสรรค์" :: 2013-11-05 11:21:30
การแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :: 2013-10-08 10:04:17
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา :: 2013-10-07 21:05:07
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า :: 2013-09-20 20:10:06
กำหนดการจัดค่ายพุทธธรรม ประจำปี 2556 :: 2013-09-15 21:19:07
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา :: 2013-09-12 11:05:20
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระหว่างวันที่ 16 - 23 กันยายน 2556 :: 2013-09-08 20:21:22
กำหนดจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรม "เยาวชนสุจริต สู่วิถีชีวิตคุณธรรม น้อมนำเศรฐกิจพอเพียง" :: 2013-08-27 00:00:00
ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน :: 2013-08-22 14:42:20
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา :: 2013-08-13 18:10:05
ประกาศผลการแข่งขันพิธีกรโรงเรียน :: 2013-08-13 00:00:00
กิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหามหาราชินี" :: 2013-08-06 10:30:50
เลื่อนการแข่งขันพิธีกรโรงเรียน :: 2013-08-01 21:57:05
แจ้งการปล่อยนักเรียนกลับบ้านก่อนเวลากำหนด :: 2013-07-24 15:22:23
กิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ :: 2013-07-18 15:30:24
รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา :: 2013-07-08 13:50:37
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ :: 2013-07-07 23:24:05
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ :: 2013-07-07 23:12:30
ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 :: 2013-07-03 07:24:17
ตารางจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 :: 2013-07-01 18:33:10
ผลการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา :: 2013-07-01 15:23:10
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 2013-07-01 07:46:00
เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 :: 2013-06-30 10:05:00
แจ้งการหยุดเรียนในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 :: 2013-06-21 08:50:40
กิจกรรมงาน “วันที่ระลึก เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย 24 มิถุนายน 2475 ” :: 2013-06-08 22:53:00
แจ้งการหยุดเรียน วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2556 :: 2013-05-27 08:42:02
ศูนย์ ERIC จัดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู และ นักเรียน ของโรงเรียนสหวิทยาเขตสัตตบงกช :: 2013-05-07 11:15:00
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา :: 2013-05-06 11:50:00
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 :: 2013-06-30 00:00:00
ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 :: 2013-05-01 00:00:00
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ :: 2013-04-22 00:00:00
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2556 :: 2013-03-26 22:48:20
รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา :: 2013-03-25 13:50:37
ตารางสอบ และ ตารางการใช้ห้องสอบ สำหรับการสอบคัดเลืกเข้าเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2556 :: 2013-03-22 23:21:02
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน :: 2013-03-13 11:19:16
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (รอบ 2) :: 2013-03-04 22:29:39
กำหนดการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 :: 2013-03-02 19:35:05
กำหนดการกิจกรรมช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 :: 2013-03-01 22:59:38
กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2556 :: 2013-01-14 22:14:52
รับสมัครแม่บ้าน และ คนงาน จำนวน 4 อัตรา :: 2013-01-12 16:01:56
กำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2556 :: 2013-01-08 16:08:33
17 ธ.ค. 55 - 1 ก.พ 56 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดติว O-net สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 :: 2012-12-18 08:11:00
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2555 :: 2012-12-17 22:51:08
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ของโรงเรียนปทุมวิไล :: 2012-12-13 17:45:48
ประกาศเรื่องการให้ทุนเรียนดี ทุนช่วยเหลือกิจกรรม และทุนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 :: 2012-12-13 17:03:15
กำหนดการปรับเวลาเรียน เพื่อทำกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 11 - 25 ธ.ค. 2555 :: 2012-12-11 15:06:55
เชิญชวนคุณครูและนักเรียน ร่วมชมและให้กำลังใจตัวแทนผู้กำกับและนักศึกษาวิชาทหาร ในพิธีสวนสนาม :: 2012-12-07 13:08:07
กำหนดการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2555 :: 2012-11-30 15:47:55
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา :: 2012-11-28 14:07:02
โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดติว ONET'56 ให้นักเรียนชั้น ม.6 วันที่29พ.ย.-3ธ.ค.55 :: 2012-11-28 09:58:42
กำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 :: 2012-11-20 20:59:39
รับสมัครบรรณรักษ์ 1 ตำแหน่ง :: 2012-11-14 22:41:51
ประกาศสอบราคาขอซื้อครุภัณฑ์ชุดคลังทฤษฎีความรู้และการอ้างอิงสำหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล :: 2012-11-13 22:29:05
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม.4 กลุ่ม 1 :: 2012-11-12 22:47:30
เลื่อนกำหนดการจัดงาน “P.W.Law life for plus++2012” :: 2012-10-15 15:35:05
ประกาศผลการประกวดเรียงความ "หนึ่งเสียงประสานใจ ปทุมวิไลต้านภัยทุจริต" :: 2012-09-27 08:41:34
เลื่อนกำหนดการศึกษาดูงานสำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล :: 2012-09-20 13:40:04
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2555 :: 2012-09-03 09:48:15
เชิญชวนประกวดเรียงความ หัวข้อ “หนึ่งเสียงประสานใจ ปทุมวิไลต้านภัยทุจริต” :: 2012-08-29 07:13:55
รับสมัครบรรณรักษ์ 1 ตำแหน่ง :: 2012-08-29 07:05:29
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน :: 2012-08-23 20:40:23
นัดหมายการร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 :: 2012-07-25 09:47:10
เว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 :: 2012-07-21 17:00:22
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 :: 2012-07-11 20:56:13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. ตอกเข็ม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :: 2012-07-06 23:52:51
ประกาศ TOR โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน :: 2012-07-02 23:10:46
ผลสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2554 :: 2012-07-02 23:10:16
ประการรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร :: 2012-07-02 23:09:08
รับสมัครงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ :: 2012-07-01 23:08:34
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อประจำปีการศึกษา 2555 :: 2012-07-01 23:06:37
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]