top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
ประกวด YOUNG CREATIVE ENVIRONMENT ARTIST ภายใต้ CONCEPT “OUR LIVING ENVIRONMENT”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “Birds in the City”
ประกวดแอพพลิเคชั่น "Active Citizen : Geek so Good พัฒนาไอเดีย ... สู่นวัตกรรมไอที เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์"
ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558
ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”
ประกวดศิลปกรรยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 "คนไทย...ไม่โกง"
ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเรียนรู้ คู่คุณธรรม"
การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล สำหรับครู
ประกวดออกแบบเว็บไซต์ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ
โครงการค่ายเยาวชนทรู "สร้างสรรค์ชุมชน เริ่มต้นด้วยการให้"
กิจกรรม "ค่ายข้าว" ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย”
ประกวดบทความวิชาการ เนื่องในวันรพี ธรรมศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2557
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ENERGY PAINTING 2014 หัวข้อ "พลังไทยใต้ร่มพระบารมี"
ประกวด "Thailand Animation Contest 2014 by Allianz Ayudhya : ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2014 โดย อลิอันซ์ อยุธยา"
ประกวดภาพยนตร์สั้น “สื่อสรรค์สร้าง สังคมสมานฉันท์” หัวข้อ “อภัย : วิถีไทยสู่สังคมสมานฉันท์”
การประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ "โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2557"
ประกวดวาดภาพวันครู หัวข้อ “พระทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน”
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง...วิถีไทย"
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น"
ประกวดคำขวัญ และ ภาพประทับใจ หัวข้อ "รักษ์ปากแพรก"
ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"
Brand's Admission Reality The Series 5
ประกวดเรียงความนานาชาติระดับเยาวชน ประจำปี 2556
ประกวดผลงานศิลปกรรม หัวข้อ “การทุจริตคอรัปชั่นทำลายประทศ”
ประกวดเขียนเรียงความและคำขวัญ หัวข้อ “ปลูกจิตสำนึกแห่งความเป็นไทยปกป้องอธิปไตยดินแดนเขาพระวิหาร”
การประกวดแข่งขันโครงการทางวิทยาศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา
ประกวดวาดภาพระบายสี ASEAN Dengue Day 2013 "กำจัดยุงลาย... วายร้ายทำลายคนรัก"
ประกวดบทความ ป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการภัยพิบัติยั่งยืน
โครงการประกวดการ์ตูนคุณธรรมครั้งที่ 2
AUA Essay Writing Contest ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงโล่ประทาน
การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองเนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15: NSC 2013
มูลนิธิเอสซีจี ชวนวัยจ๊าบโชว์ไอเดียเจ๋ง ประลองกึ๋นด้านศิลปะ กับโครงการ Young Thai Artist Award 2012
ประกวดวาดภาพเยาวชน หัวข้อ "ส่งความสุข" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
ประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ "Plastic Story" เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้พลิกวิธีคิดมอง พลาสติก ในมุมใหม่ และรู้จักใช้ประโยชน์จากพลาสติก
โครงการเยาวชนไทยมีฝีมือ ประกวดหนังสั้น แอนิเมชั่น, ประกวดภาพวาด, ประกวดออกแบบหน้าเว็บ และเกมส์
โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2555
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ โมเดิร์นไนน์การ์ตูนร่วมอนุรักษ์พลังงาน
ประกวดการ์ตูนแอนิเมชั่น "การละเล่นพื้นบ้าน"
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ "รณรงค์การใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง เหมาะสม"
ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ
ประกวดสื่อการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที 1 รูปแบบ Application บนระบบปฎิบัติการ แอนดรอยด์
ประกวด Digital Painting "โปสเตอร์หนังสยองขวัญ"
ประกวดวาดภาพ และวรรณศิลป์ - มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]