top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

     
 Classroom Conference
:: 2016-12-14 ::
 พิธีตักบาตรปัญญาสมวาร
:: 2016-12-02 ::
 ประเมินผลการจัดการศึกษา
:: 2016-12-02 ::
 Conference กับนักเรียนในต่างประเทศ
:: 2016-11-11 ::
 พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
:: 2016-11-25 ::
 วันรวมพลังแห่งความภักดี
:: 2016-11-22 ::
 สอบธรรมสนามหลวง 2559
:: 2016-11-21 ::
 ประเมินโครงการห้องเรียนสีขาว
:: 2016-11-17 ::
 กิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัย
:: 2016-11-11 ::
 วันปิยมหาราช
:: 2016-10-23 ::
 ค่ายพุทธรรม ปีการศึกษา 2559
:: 2016-10-12 ::
 เมื่อถึงวันที่บัวลาบึง
:: 2016-09-30 ::
 เปิดโลกกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
:: 2016-09-02 ::
 บัวคืนบึง
:: 2016-08-24 ::
 เทศน์มหาชาติ
:: 2016-08-24 ::
 ปทุมวิไล ร่วมใจ สู่อาเซียน 2559
:: 2016-08-08 ::
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
:: 2016-06-16 ::
 ประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 2559
:: 2016-06-13 ::
 กิจกรรมเทศกาลคริสต์มาส 2015
:: 2015-12-23 ::
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
:: 2015-12-04 ::
 การแข่งขันกีฬาภายใน บุษกรเกมส์ 2558
:: 2015-11-27 ::
 ค่ายพุทธรรม ปีการศึกษา 2558
:: 2015-10-14 ::
 ทำบุญเปิดอาคาร "อนุสรณ์ปทุมวิไล"
:: 2015-09-30 ::
 วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2558
:: 2015-09-11 ::
 การประกวด PW IDOL 2015
:: 2015-08-31 ::
 งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2558
:: 2015-08-27 ::
 โครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย และมารยาทไทย ก้าวไกลอาเซียน
:: 2015-08-20 ::
 เปิดชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนปทุมวิไล
:: 2015-08-19 ::
 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558
:: 2015-08-18 ::
 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
:: 2015-08-11 ::
 กิจกรรมโรงเรียนปทุมวิไลร่วมใจ สู่อาเซียน
:: 2015-08-08 ::
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
:: 2015-07-27 ::
 โครงการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
:: 2015-07-09 ::
 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
:: 2015-07-01 ::
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
:: 2015-06-26 ::
 วันที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
:: 2015-06-24 ::
 ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
:: 2015-06-22 ::
 ประเมินชมรม To Be Number One
:: 2015-06-18 ::
 รอบรมผู้นำนักเรียน สำหรับ สมาชิกสภานักเรียนแกนนำ
:: 2015-06-12 ::
 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
:: 2015-06-11 ::
 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
:: 2015-05-29 ::
 กิจกรรมปฐมนิเทศ
:: 2015-05-05 ::
 พิธีปิด ไกรรพทรนงเกมส์ 57
:: 2014-11-07 ::
 กีฬา-กรีฑา ไกรรพทรนงเกมส์ 57
:: 2014-11-07 ::
 กองเชียร์ ไกรรพทรนงเกมส์ 57
:: 2014-11-05 ::
 พิธีเปิด-พาเหรด ไกรรพทรนงเกมส์ 57
:: 2014-11-05 ::
 วันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1/2557
:: 2014-10-04 ::
 พิธีประดับอินทรธนูแก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
:: 2014-09-11 ::
 อำลาบัวลาบึง 2557
:: 2014-09-11 ::
 การประกวด PW IDOL 2014
:: 2014-09-01 ::
 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
:: 2014-07-01 ::
 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียนและกระบวนการคิด สหวิทยาเขต สัตตบงกช
:: 2014-06-28 ::
 อบรมเสริมสร้างคุณธรรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช
:: 2014-06-17 ::
 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
:: 2014-06-12 ::
 Intensive English Teacher Camp 2014
:: 2014-05-08 ::
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4
:: 2014-05-06 ::
 งานวัฒนธรรมจีนศึกษา ครั้งที่ 3
:: 2014-02-03 ::
 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวามหาราช
:: 2013-12-04 ::
 การสอบธรรมสนามหลวง
:: 2013-11-26 ::
 พิธีถวายราชสดุดี วันพระมหาธีรราชเจ้า
:: 2013-11-25 ::
 พิธีปิด การแข่งขันกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์ '56"
:: 2013-11-15 ::
 กองเชียร์ และ ผู้นำเชียร์ กีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์'56"
:: 2013-11-15 ::
 การแข่งขันกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์'56"
:: 2013-11-15 ::
 พิธีเปิดกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกม'56"
:: 2013-11-15 ::
 ขบวนพาเหรดกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์'56"
:: 2013-11-15 ::
 วันปิยมหาราช 2556
:: 2013-10-23 ::
 วิพิธทัศนา ปทุมาเขียวชมพู ครั้งที่ 1
:: 2013-10-05 ::
 การประกวด P.W. IDOL 2013
:: 2013-09-04 ::
 อบรมเยาวชนโรงเรียนสุจริต สู่วิถีชีวิตคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
:: 2013-08-30 ::
 งานสัปดาห์ห้องสมุด
:: 2013-08-22 ::
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
:: 2013-08-16 ::
 ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
:: 2013-08-09 ::
 การแข่งขันพิธีกรโรงเรียน
:: 2013-08-08 ::
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:: 2013-08-08 ::
 การอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
:: 2013-08-07 ::
 วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
:: 2013-07-29 ::
 งานมหกรรมรวมพล ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2556
:: 2013-07-15 ::
 กิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และอาสาฬหบูชา
:: 2013-07-11 ::
 พิธีมอบธงลูกเสือจังหวัดปทุมธานี
:: 2013-07-08 ::
 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
:: 2013-07-01 ::
 การประเมินชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน รอบประเมินสภาพจริง
:: 2013-06-24 ::
 งานวันที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
:: 2013-06-21 ::
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
:: 2013-06-13 ::
 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
:: 2012-12-28 ::
 การประกวดกองเชียร์ และผู้นำเชียร์ การแข่งขันกีฬาภายใน
:: 2012-12-28 ::
 การแข่งขันกรีฑา งานแข่งขันกีฬาภายใน
:: 2012-12-28 ::
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
:: 2012-12-28 ::
 ขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาภายใน
:: 2012-12-28 ::
 บรรยากาศการเตรียมงานกีฬาภายใน
:: 2012-12-27 ::
 การแข่งขันกีฬาภายใน
:: 2012-12-26 ::
 กิจกรรมวันคริสต์มาส
:: 2012-12-25 ::
 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 2555
:: 2012-12-21 ::
 ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดวรจันทร์
:: 2012-12-20 ::
 มองเกียรติบัตรหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 2555
:: 2012-12-14 ::
 มุทิตาสักการะ พระศากยปุตติยวงศ์
:: 2012-12-05 ::
 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
:: 2012-12-05 ::
 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:: 2012-12-04 ::
 สอบธรรมศึกษา (ธรรมสนามหลวง) 2555
:: 2012-12-03 ::
 การประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ 2555
:: 2012-12-02 ::
 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
:: 2012-12-02 ::
 มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2555
:: 2012-11-30 ::
 โครงการติว O-NET'56
:: 2012-11-29 ::
 ประกวดกระทง
:: 2012-11-28 ::
 ธนาคารโรงเรียนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบัวแก้วเกษร
:: 2012-11-28 ::
 ประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
:: 2012-11-27 ::
 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
:: 2012-11-25 ::
 สอบธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 31 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ม.3 - ม.6
:: 2012-11-24 ::
 PW Law Life for plus ++ 2012
:: 2012-11-23 ::
 ต้อนรับศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ จาก ICDC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:: 2012-11-20 ::
 งานมุทิตาจิต ครูจงกล ธูปกระจ่าง
:: 2012-11-16 ::
 พิธีทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างอาคารอนุสรณ์ 100 ปี ปทุมวิไล
:: 2012-11-16 ::
 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555
:: 2012-11-13 ::
 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับ สพม.4 ปทุมธานี หน่วย 1
:: 2012-11-10 ::
 กิจกรรมอำลา อาลัย สุขใจวันเกษียณ 2555
:: 2012-09-14 ::
 พิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานน้ำดื่ม ตามโครงการตรวจสอบน้ำดื่ม
:: 2012-09-12 ::
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
:: 2012-09-11 ::
 การประกวดหนุ่มสาวนัมเบอร์วัน P.W. Idol 2012
:: 2012-08-31 ::
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
:: 2012-08-17 ::
 โครงการการเสวนา การปลูกฝัง ต่อต้านคอร์รัปชั่น
:: 2012-08-14 ::
 พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
:: 2012-08-10 ::
 มหกรรมลูกเสือเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
:: 2012-08-09 ::
 งานสัปดาห์ห้องสมุด
:: 2012-08-09 ::
 โครงการเยาวชนสมานฉันท์ 2555
:: 2012-08-01 ::
 กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา
:: 2012-08-01 ::
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า กบินทร์บุรี
:: 2012-07-31 ::
 กิจกรรมภาษาไทยในเพลง
:: 2012-07-27 ::
 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา และ พาน้องท่องวัด
:: 2012-07-27 ::
 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สหวิทยาเขตสัตตบงกช
:: 2012-07-23 ::
 กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนประคองศิลป์ และโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
:: 2012-07-20 ::
 มหกรรมเฉลิมฉลอง 10 ปี To Be Number One
:: 2012-07-13 ::
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "เชิดชูปราชญ์สุนทรภู่ครูอักษร"
:: 2012-07-09 ::
 ประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1
:: 2012-06-25 ::
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]