top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก timetable  
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

 

นายพิพัฒน์ แซ่โง้ว
นายธันยพัฒน์ ชื่นเงิน
นายสถาพร งามประเสริฐ
สอบผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์

 
 

นายวรเทพ พรหมสุวรรณ (สาขาฟิสิกส์)
น.ส.นิรมล กงจีน (สาขาชีววิทยา)
นายเปรม ชุติอำไพวงศ์ (สาขาคณิตศาสตร์)
สอบผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1

 
 

ด.ช.น่านเจ้า กันทะมัง
น.ส. วรัญญา ประกอบศิลป์
เป็นแชมป์ประจำรายการ เวทีคนเก่ง เดือนตุลาคม 2558

 
 

นางสาวบุณฑริก อาจหาญ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ จากการเคหะแห่งชาติ

 
 

ทีมนักฟุตบอลโรงเรียนปทุมวิไล
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ค ประจำปี 2558

 
 

ด.ช.นราวิชญ์ สำเภาทอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน 2015 ประเทศกัมพูชา

 
 

นางสาวธนพร บุญชื่น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558

 
 

นายทองผาภูมิ วงศ์สุขดี
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย แข่งขันกีฬายิงปืน ณ ประเทศคูเวต "13 Asain Shooting Championship Kuwait 2015"

 
 

น.ส.ญาตา มั่งมีศรี
น.ส.วาสนาช่างเขียน
น.ส.กชกร มรกต
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27

 
 

นายเกียรติศักดิ์ ใจชื้น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาคูราชชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558

 
 

ลูกเสือกองร้อยพิเศษปทุมวิไล
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ ปี 2556 - 2557 จากการประกวดระเบียบแถว และสวนสนาม

 
 

นายอภิวัฒน์ สุกกล่ำ
ตัวแทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11

 
 

ด.ญ.นภัสสร ยาศรี
ด.ช.กิตติศักดิ์ การะวงค์
ด.ช.ไพศาล มีสนธิ์
ด.ญ.วรรณา กล่อมจิต
นักเรียนสอบเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ลำดับที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ของประเภท ห้องเรียนMEP สอบคัดเลือกทั่วไป ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และสอบในเขตพื้นที่บริการ (ตามลำดับ)

 
 

นายวิเชียรชัย สมศรีรื่น
รางวัลเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

 
 

นายศุภวิทย์ ชุมใหม่
นักเรียนโครงการแลกเปลียนทุน AFS ณ ประเทศอาร์เจนตินา

 
 

ด.ช.นราวิชญ์ สำเภาทอง
ได้รับคัดเลือกไปฝึกซ้อมฟุตบอลกับสโมสร บาเยิร์นมิวนิก ประเทศเยอรมนี

 
 

นายธีระพงษ์ สระหิน
น.ส.รสา มณีวัธน์
นายจิรายุ เศวตกมล
สอบได้คะแนน O-Net สูงสุดในรายวิชา สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และสุขศึกษา (ตามลำดับ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

 
 

นายพงศ์พิพัฒน์ กันทะปิง
น.ส.ปัทธมน ราชคม
น.ส.อพัชชา สท้านโยธิน
สอบได้คะแนน O-Net สูงสุดในรายวิชา คณิตศาสตร์ ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ (ตามลำดับ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

 
 

นายภานุวัฒน์ โต๊ะทอง
น.ส.ณัฐสินี พุ่มรัตน์
น.ส.ธัญชนก ศรีพงษ์วิไลยกุล
นายวรเดช พลอยใหม่
สอบได้คะแนน O-Net สูงสุดในรายวิชา การงานอาชีพฯ การงานอาชีพฯ ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ (ตามลำดับ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

 
 

น.ส.ณัฐสินี พุ่มรัตน์
นายธนภูมิ มากแก้ว
นายทรงธรรม นนทภัทรสกุล
นายณัฐพล ประดับมุข
สอบได้คะแนน O-Net สูงสุดในรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย (ตามลำดับ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

 
 

น.ส.เจนจิรา คำคม
น.ส.จิรัศชญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
น.ส.ธีร์จุฑา อินทรสร
ได้รับทุนอุดหนุนโครงการ และร่วมการแข่งขันพัฒนาซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

 
 

นายวีรภัทร เรืองศรี
บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก ป.ป.ส. ภาค 1

 
 

นายทองผาภูมิ วงศ์สุขดี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาปืนยาว 3 ท่า ชาย (ทีม) และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปืนยาวอัดลมชาย (ทีม) "จันทรบูรเกมส์"

 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]