top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
ดูปฏิทินกิจกรรม
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment
กรอกข้อมูลการอบรม

 

 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 :: 2018-03-16 00:00:00
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 :: 2018-03-14 20:35:39
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(การเงิน) โรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 1 อัตรา :: 2018-03-12 19:30:42
ประกาศผลการเรียน 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 :: 2018-03-12 18:33:40
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 :: 2018-02-20 16:55:46
 
 
 
 
 
15 - 17 พ.ย. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมวิไล ประจำปีการศึกษา 2560 "สัตตบงกชเกมส์"
   
19 ต.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
   
11 - 13 และ 18 - 20 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม ค่ายพุทธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ณ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
   
 
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
 
 
47/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
46/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี "มูลนิธิพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา"
42/2561 แต่งตั้งคณะดำเนินการรองรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
39/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
260/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์ 60"
 
 
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2560
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2560
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 7/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 6/2559
 
 
นายธนเดช มั่นคง
ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ ระดับภาค
 
สัตตบงกชเกมส์ '60
15-17 ธันวาคม 2560
 
   
 
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]