เอกสารการสอน

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2

วิชานำเสนอข้อมูลกราฟิก 1

วิชานำเสนอข้อมูลกราฟิก 2

วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิชากราฟิกและแอนิเมชั่น

วิชาฐานข้อมูลเบื้องต้น

วิชาการเขียนโปรแกรม

 

 

Copyright 2011.ติดต่อครูบอย โรงเรียนปทุมวิไล 63/4 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000