เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 งานแนะแนวนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาต่อสู่รั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพกิจกรรม