www.pw.ac.th eMedia_banner
home thai math science social science health & sport science art technology foreign languages activities student works about us
 
 
 

ครูมีชัย ทัพธานี

เว็บไซต์ สร้างและออกแบบเว็บด้วย HTML

โปรแกรมจำลองการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ : CISCO

 

 
 
 
 
 

ครูจันทร์จิรา พงษ์ชู

เทคนิคการสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

ความรู้เทคนิคของ Microsoft Excel

Tip for Excel

 
 
 
 
 

ครูวิไล กุยยกานนท์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

 

 
 
 
 
 

ครูสมพร  แผ่วจะโปะ

ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

การเลือกซื้อสินค้าและบริการ

การรักษาและคุ้มครองผู้บริโภค

การวางแผนการใช้จ่ายและการบันทึกบัญชีเบื้องต้น

การออมทรัพย์และการลงทุน

งานสำนักงาน

วีดิทัศน์ประกอบรายวิชา

งานสำนักงาน

 
 
 
 
 

ครูดวงนภา บานชื่น : som18-duang@hotmail.com

ชุดภาพ พรรณไม้ดอก

ชุดภาพ พรรณไม้ประดับ

ชุดภาพ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 
 
 
 
 

ครูนลัท ชึรัมย์

วิธีประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน


 
 
 
 
 
 

ครูวรรณภา เอี่ยมสมบัติ

เว็บไซต์ บัญชีเบื้องต้น 1

สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออมทรัพย์

 

 
 
 
 
 

ครูศรายุทธ พึ่งกัน

สร้าง E-Book กับ ครูบอย

 

 
 
 
 
 

ครูจารึก ขจรเจริญศักดิ์ : krujoke@hotmail.com

การโปรแกรมเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

สร้างภาพกราฟิกด้วยภาษาซี

 

 
 
 
 
 

ครูศราวุธ ฤทธิ์จอหอ

Photoshop Tutorial : สร้างภาพพาโนรามา

Photoshop Tutorial : สร้างภาพการ์ตูนจากภาพถ่าย

Photoshop Tutorial : ลบรอยสิวในภาพถ่าย

Photoshop Tutorial : ปรับผิวขาวในภาพถ่าย

 
 
 
 
 

ครูนราทิพย์ แสงอาทิตย์

การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Adobe Flash CS5 โดย ครูภาคภูมิ มัสเยาะ


 
 
 
 
 

ครูสุกัญญา กิ่งรังกลาง

ระบบปฏิบัติการ (passward : 123)

MS-Access

 
 
 
 
 

ครูปราณี เอี่ยมสอาด

ชุดภาพพันธุ์พืช
         ชุดที่ 1 2 3 4 5

การ์ตูนชุด แมลงปอ (โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรม และ เทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล)
        - คุณตาท้องผูก
        - แมลงปอถูกน้ำร้อนลวก
        - แมลงปอออกค่าย
        - แมลงปอพาเพื่อนชมสวนสมุนไพร

วิดีทัศน์ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช โดยการตอนกิ่ง

 

 
 
 
 
 
 

[ หน้าหลัก ]  [ภาษาไทย]  [ คณิตศาสตร์]  [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]
[สุขศึกษาและพลศึกษา]  [ศิลปะ]  [การงานอาชีพและเทคโนโลยี]  [ภาษาต่างประเทศ]
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]  [ผลงานนักเรียน]  [เกี่ยวกับเรา]

โรงเรียนปทุมวิไล    63/4  ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000